Ochrana osobných údajov

Po pridaní vašej ponuky si v súvislosti so spracovaním ponuky ukladáme:

- vaše meno - ak ho zadáte - nevyžadujeme použitie pravého a celého mena, môžete použiť svoju značku, prezývku alebo pseudonym.

- telefón - nepovinný údaj,

- emailovú adresu - povinný údaj.

Spracovanie e-mailovej adresy

Vašu e-mailovú adresu si ukladáme v databáze v súlade s GDPR pravidlami, tj. v pseudonymizovanom a anonymizovanom tvare. Vašu e-mailovú adresu nezverejňujeme pokiaľ sami túto možnosť nepovolíte. Vaša e-mailová adresa slúži ako váš jednoznačný identifikátor v systéme. Na adresu posielame systémové správy v súvislosti so spracovaním dopytu a tiež v súvislosti so správami, ktoré vám môžu prísť z kontaktného formulára vašej ponuky od iných návštevníkov webovej stránky hladamruska.sk

Prehlasujeme, že vašu e-mailovú adresu nezneužijeme, neodstúpime tretím stranám a nebudeme na ňu zasielať marketingové ponuky. Akonáhle pominú dôvody jej uchovania v našej databáze, tak ju z nej odstránime.


logo